S7710002“Tân hoa chi thắng cựu hoa chi” VMĐ

 

 

 Hoa thì rụng và lòng người chấp chới

Một chút nắng thôi, gió động lay cành

Nắng tháng Sáu qua lòng người thấp thoáng

Hoa cũ rồi. Ôi sao tình mong manh

 

Tình đã hết những tháng ngày đã cạn

Hoa đã khô và mộng đã úa tàn

Nhành hoa mới đau lòng nhành hoa cũ?

Hạ chớm về mà lòng đã thu sang!

 

Người đàn bà đem lòng yêu hoa cũ

Cả một đời yêu mãi bóng hình xưa

Cả một đời sầu cô đơn thấm đượm

Giữa nhân gian mà lẻ loi vô bờ

 

Hoa vẫn cũ nhưng lòng người sẽ mới

Dù màu tươi xưa rồi sẽ phai tàn…

 

Rồi hoa mới mà lòng người lại cũ

Suốt trọn kiếp người tan hợp hợp tan…

 

 

10.6.2014

 

Advertisements