Cảm tác trước tấm ảnh đẹp. Tặng anh HH

S7380001

Giai Bắc Ninh
Một mình
Trong vườn vắng
Bát ngát
Hoa
Nắng
Trắng đất trời
Một màu tinh khôi

Giai Bắc Ninh
Nghĩ gì, người ơi
Câu hát xưa
Còn đây
Thoang thoảng
„Bình bồng còn chút xa xôi“
Nào đâu bèo dạt mây trôi hỡi người
Giai Bắc Ninh
Nghĩa tình
Ăm ắp
Tựa mạn thuyền
Vời vợi ngày xưa
„Sông Tương một dải nông sờ..“
Yêu nhau chẳng quản đợi chờ kiếp sau

Giai Bắc Ninh
Một mình luồn kim, xe chỉ
Ngóng Ỷ Lan
Người còn nơi nao

Giai Bắc Ninh
Lưu luyến má đào
Người đã đến
Chớ vội về người nhé

Giai Bắc Ninh
Đêm đêm
Tự kể
Trong tim mình
Tiếng vó ngựa phi

* *
*

Để ai về bến sông Thương
Bên sông văng vẳng
Lời thương tặng mình

„Bao giờ ngựa anh về dinh
Cho em theo với… Giai Bắc Ninh“

Berlin
4.2014

 

//

Advertisements